Kendi Kendine RUMCA Yahud
RUMCA ELİFBA, Yani Martoğlu,
İstanbul, 1332 (1916), 62 sayfa Rumca
+ 32 sayfa Osmanlıca.