TÜRK KİTAPÇILIĞININ BUGÜNKÜ
VAZİYETİ VE İSTİKBALİ, (Ahmet
Halit Kitaphanesi, Hilmi Kitaphanesi,
Kanaat Kitaphanesi, Resimli Ay ve
Tefeyyüz Kitaphanesi’nin ortak yayını),
Resimli Ay Matbaası, 1932, 16 sayfa.