ŞEKİLLER NASIL TETKİK
OLUNUR, Mullaim Cihangirli M.
Şinasi, İstanbul Nefaset Matbaası, 1330
(1914), 48 sayfa,