ELİFBAMIZ, Ahmed Yusuf, Suhulet
Kütüphanesi, 1927, 64 sayfa.