YENİ TÜRK ALFABESİ, Devlet
Matbaası, 1928, 40 sayfa.