İLK MEKTEPLERE YURT
BİLGİSİ, Refik Ahmet, İstanbul İkdam
Matbaası, 1928, 112 sayfa.