TÜRKÇE YAZI VE LATİN
HARFLERİ, Erzurum Kars Sarıkamış
Demir Yolları Teftiş Müdürü Ali İlhami,
Erzurum Demiryolları Matbaası, 1928,
37 sayfa.