Resimli CÜMHURİYET ALFABESİ
Mitat Sadullah, İstanbul Tefeyyüz
Kitaphanesi, 1928 - 1929, 61 sayfa.