BEYGİR TERBİYESİ ve BİNİCİLİK USÛL VE KAVÂİDİ (1. KİTAP - KISIM 1-4), James Filis,
Çeviren: Mehmed Sadık, İstanbul, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318 [1902]. 336 s, 35 planş
Tam takım olarak son derece nadirdir…