Mimarlık Tarihi - KÂGİR İNŞAAT,
Ali Talat, İstanbul Demiryolları Matbaası,
1341 (1925), 103 sayfa.