SİVAS KONGRESİ BEYANNAMESİ
Sivas 11 Eylül 1335 (1919) tarihli, Umumi Kongre Heyeti İmzalı
25 x 37 cm.
Sivas Kongresi 4 - 11 tarihlerinde toplanmış, bu Beyanname de hemen akabinde basılmış olması açısından son derece nadirdir.