TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALBÜM.
Bir Tarihçe İle Meclis Azayı Kiramının Tasvirleri Muhtevi Albüm. Ankara Himaye-i Etfal
Cemiyeti.
256 sayfa tamamen resimli.