Ankara 23 Nisan 1921 MUSTAFA KEMAL PAŞA Afganistan Sefiri Haydarâbâd Sultanı Ahmed Han (ilk sefir) ile
Meclis Önünde Fotoğraf 8,5 x 12 cm.