Hanedan - ŞEHZADE ÖMER FARUK EFENDİ İMZALI MEKTUP
“Muhterem Paşa Hazretlerine…” diye başlayan mektup, Şehzade Ömer
Faruk’a ait antetli mektup kağıdına yazılmış, 1918 yılında I. Cihan Harbi
sona ermesi üzerine memleketin ve hanedan ailesinin durumu ile ilg