Hanedan - ŞEHZÂDE YUSUF İZZEDDİN EFENDİ İMZALI FOTOĞRAF “Reşid Paşa Hazretlerine pek samimi yadigarımdır 20 Kanun-i evvel 1331 (1915) Yusuf İzzeddin (imza)” 19 x 13 cm.