RUKİYE HATUN’UN PADİŞAHA YAZDIĞI ARZUHAL 1173 tarihli arzuhalde, Rukiye Hatun babasından kalan mirasta kendisine haksızlık yapıldığını, bunun düzeltilmesi için ferman almasına rağmen Ayasofya Katibinin iki aydır fermanı okuyup gerekli derkenarı düşmediği