YAZMA ESER NASREDDİN ET-TÛSÎ’NİN ED-DEKÂYİK Adlı ESERİNİN 1156 TARİHLİ TÜRKÇEYE TERCÜMESİ TIP İLE İLGİLİ; Çeşitli hastalıklar için faydalı yiyecek ve içecekler hakkında… 1156 Hicri (1743 Miladi) 17 x 11 cm. ebatlarında (Döneminin karton kapaklı cildinde)