HİCAZ DEMİRYOLU YADİGAR-I HAC - A PILGRIMAGE SOUVENIR, İstanbul Archak Garoyan Matbaası, 1913, Osmanlıca, Arapça, Rusça ve İngilizce. 9 sayfa metin + 9