YAZMA ESER Hattat ARAPZÂDE MEHMED Son sayfası Hilye-i Şerife formunda yazılmış, Fatiha Suresi ile Bakara Suresinden bir bölüm 14 x 9,5 cm.