ANADOLU ve BALKANLAR HARİTASI Üsküdar Cedid-i Atlas Raif Efendi 1218 Hicri (1804 Miladi) 54 x 70 cm.