İSTANBUL HARİTASI 1327 (1911), Erkan-ı Harbiye Matbaası, 105 x 105 cm.