YENİ ŞİMALİ VE CENUBİ AMERİKA HARİTASI 1341 (1925) Tarihli Galata Kağıtçılık Matbaası 76 x 63 cm.