TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMANLARI HARİTASI Harita Müdür-ü Umumisi Matbaası 1926 4 PAFTA Halinde 81 x 228 cm. (Toplam ölçüsü)