KILIÇ ALİ’DEN HAKİMİYET-İ MİLLİYE GAZETESİ MÜDÜRÜ RECEP ZÜHDÜ BEY’E İTHAFLI VE İMZALI Fotoğraf. Fotoğraf Kılıç Ali’nin Ankara’da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’ni Tetkik Ederken 12.10.(13)36 (1920) Tarihinde Çekilmiş. 7,5 x 10,5 cm.