TÜRKÜN ALTIN KİTABI: GAZİ’NİN HAYATI: Büyük Halaskarımız Hakkında Münevverlerimiz ve Meşahirimizin intibaat ve mülahazatları, İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu, 1928. 161+125 s. ,