Çanakkale Kahramanı İlk Türk Hemşiresi - Safiye Hüseyin (1881-1964) I. Cihan Harbi Dönemi Fotoğraf, 18 x 18 cm. (paspartusuyla)