Gelibolu Bolayır’da Gazi Süleyman Paşa Hazretlerinin Türbesi KP (Editör Takvor J. Soukiassian,Gelibolu)