İNGİLİZ SAVAŞ HARİTASI GELİBOLU - ÇANAKKALE 1915 58 x 76 cm.