Müdafa-i Milliye Cemiyeti tarafından neşredilmiş Ressam İsmail Hakkı çizimi 1331 (1915) tarihli Donanma Gemisi KP