RUHİ AREL Çizimi 1330 (1914) Seferberlik Hatıratı “Vesikalarını Muayene Ederken” (Editör; Matbaa-i Sanayi, Karacaoğlu, Galata) KP