REİSİ CUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN URFA’DA ÜÇÜNCÜ ALAY KUMANDANI NEŞET BEY’E YOLLADIĞI TELGRAF 7 Mayıs 1932 Tarihli