REİSİ CUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN BURSA HASTANESİ’NDE MİRALAY NEŞET BEY’E YOLLADIĞI TELGRAF 1 Eylül 1932 Tarihli