MUSTAFA KEMAL PAŞA ve LATİFE HANIM ADANA’da Erkek Sultani Mektebi İzcileriyle Fotoğraf