DAMAD İSMAİL HAKKI (son Osmanlı sadrazamı Ahmet Tevfik
Paşa ’nın oğlu , son Osmanlı Padişahı Mehmed Vahdettin ’in damadı )
TARAFINDAN Ressam LAZAR BİNENBAUM İÇİN YAZILMIŞ ŞİİR
İmzalı, 5.3.1920 tarihli