HALİT NACİ (1875 - 1927)
PORTRE
İmzalı, 1313 (1897) tarihli, tuval üzeri yağlıboya
“Üsküdar Merkez Rüşdiyesinin resim mulallimi” yazmakta.
46 x 32,5 cm.