SÜLEYMAN ÇETE
(1941)
PEYSAJ
İmzalı, (20)13 tarihli
Prestuval üzeri yağlıboya
42 x 52 cm.