HAT
İCAZETNAME
1272 (1855) tarihli
Mehmet Hulusi Efendi’ye Hafız Mustafa
Nurettin ve Seyyid Mustafa tarafından
hattat icazeti verilmiş.
20 x 27 cm.