EMİN BARIN (1913 - 1987)
“Bismillahirrahmanirrahim”
ÜÇLEME ÖZGÜN BASKI
İmzalı, E.A., (19)84 tarihli
Her biri 36 x 26 cm.