Sultan II. Abdülhamid Tuğralı Gümüş
Hilâl Kuran-ı Kerim okurken satır takip edilmesini kolaylaştırmaya yarar. El yazması eserlerde
mürekkebin dağılmasını önlemek gibi bir işlevi de olmalıdır.
Altın vermeyli gümüş çubuk yarıdan itibaren şerit şeklinde yassı ve burguludur. Sapına ve ortasına
rozet çiçek kabartması yerleştirilmiştir. Ucunda zincir ve yeşil ipek şerit bulunmaktadır. Gövdesinde
Sultan II. Abdülhamid Tuğra, çiçeklerde ise sah bulunmaktadır.
15 cm.