T.C. EDİRNE VİLÂYETİ UMUMÎ MECLİSİ 1931 ZABITNAMESİ, Edirne Vilayet Matbaası, 304 sayfa.