Fotoğrafçılık Tarihi - Ameli ve Nazari REHBER-İ FOTOGRAFYA, Ahmed Tevfik, İstanbul Asaduryan Matbaası, 1317 (1901), 216 sayfa.