KARAMANLICA KİTAP KİTABI MUKADDES YANİ AHDİ ATİK İLE AHDİ CEDİT A. X. Boyacıyan Matbaası İstanbul 1905, 2+1224+1+356+1 s. Grek Harfleriyle Türkçe.