GENÇ DERNEKLERİ TEŞKİLİ HAKKINDA KANUN-U MUVAKKİT VE TALİMATNAME, Dersaadet, Matbaa-i Askeriye, 1332 (1916), 51 sayfa