KHORHOUT KHORİN/ CHRİSTOS PATARACİAL, KOMİTAS WARDABET, Komitas tarafından İstanbul’da oluşturulan Orketra Şefi M. Z. Sarian. TAŞ PLAK