OSMANLI SEYRİ SEFAİN İDARESİ’NİN MÜREDDEBATI HAKKINDA HİZMET NİZAMNAMESİ, Matbaa-i Osmaniye İstanbul 1327 (1911) 39 s.