OSMANLI SEYRİ SEFAİN İDARESİ NİZAMNAME-İ ESASİYESİ, Osmanlıca, 8 s.