OSMANLI SEYR-İ SEFAİN İDARESİ’NİN HİZMET-İ DAHİLİYESİ HAKKINDA TALİMAT, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1328, 28 s. (1912)