MODA BÜYÜK DENİZ YARIŞLARI PROGRAMI 25 Ağustos 1329 (1913) Pazar, 16 sayfa Osmanlıca + 16 sayfa Fransızca + 2 adet Fotoğraf + 1 ADET KATLANIR MODA PLANI (23 x 43 cm.) Yorgun kapağında