BEBEK HIDİV SARAYI İÇ AVLUSUNDA (BUGÜNKÜ MISIR KONSOLOSLUĞU), MISIR HIDİVİ MUHAMMED TEVFİK PAŞA’NIN EŞİ PRENSES EMİNE İLHAMİ İLE MÜZİSYENLER FOTOĞRAFI. Emine Valide Paşa, son Mısır Hıdivi II. Abbas Hilmi Paşa’nın annesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Paşa unvanı verilen tek kadındır. 1914’e kadar Mısır Valide Paşası unvanını taşımıştır. Annesi Sultan Abdülmecid’in kızı Münire Sultan’dır. Günümüzde Mısır Konsolosluğu olarak hizmet veren sahil sarayını mimar Antonio Lasciac’a inşa ettirmiştir. Fotoğraf, Bebek’te ki art-nouveau sarayın Hıdiv ailesi tarafından kullanılan dönemine dair çok nadir bir fotoğraftır.