Hanedan - HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ’YE YAZILMIŞ, DARÜLFÜNUN BİRLİĞİ KURULUŞU HAKKINDA DOKÜMAN. 1922 Tarihli